Saraswati chalisa PDF Download

saraswati chalisa pdf download: सरस्वती चालीसा In Hindu religion saraswati maa is known as the goddess of knowledge, wisdom, speech and art. There is a significant place in hindu religion for maa saraswati and it plays a vital role in individual life.

She is also a part of tridevi which is known for Saraswati, Lakshmi, and Parvati. 

Saraswati chalisa pdf free download

She is first known from Rigveda and has played a significant role since ancient times till now. Saraswati maa iconography shows four arms holding veena, a book, rosary. The major festivals celebrated in India to honor saraswati maa are vasant panchmi.  

saraswati chalisa pdf download details

  • Title –saraswati chalisa pdf 
  • Format– PDF
  • Size– mb
  • Page- 05
  • Subject- saraswati chalisa
  • Language– English and Hindi 

saraswati chalisa in hindi pdf

सरस्वती चालीसा

॥दोहा॥

जनक जननि पद्मरज, निज मस्तक पर धरि।
बन्दौं मातु सरस्वती, बुद्धि बल दे दातारि॥
पूर्ण जगत में व्याप्त तव, महिमा अमित अनंतु।
दुष्जनों के पाप को, मातु तु ही अब हन्तु॥

॥चालीसा॥

जय श्री सकल बुद्धि बलरासी।जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी॥
जय जय जय वीणाकर धारी।करती सदा सुहंस सवारी॥1

रूप चतुर्भुज धारी माता।सकल विश्व अन्दर विख्याता॥
जग में पाप बुद्धि जब होती।तब ही धर्म की फीकी ज्योति॥2

तब ही मातु का निज अवतारी।पाप हीन करती महतारी॥
वाल्मीकिजी थे हत्यारा।तव प्रसाद जानै संसारा॥3

रामचरित जो रचे बनाई।आदि कवि की पदवी पाई॥
कालिदास जो भये विख्याता।तेरी कृपा दृष्टि से माता॥4

तुलसी सूर आदि विद्वाना।भये और जो ज्ञानी नाना॥
तिन्ह न और रहेउ अवलम्बा।केव कृपा आपकी अम्बा॥5

करहु कृपा सोइ मातु भवानी।दुखित दीन निज दासहि जानी॥
पुत्र करहिं अपराध बहूता।तेहि न धरई चित माता॥6

राखु लाज जननि अब मेरी।विनय करउं भांति बहु तेरी॥
मैं अनाथ तेरी अवलंबा।कृपा करउ जय जय जगदंबा॥7

मधुकैटभ जो अति बलवाना।बाहुयुद्ध विष्णु से ठाना॥
समर हजार पाँच में घोरा।फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा॥8

saraswati chalisa lyrics in english pdf

||Doha||

!! Janak Janani Padam Raj, Nij Mastak Par Dhari,
Bandau Matu Saraswati, Buddhi Bal De Datari,
Purn Jagat Mein Veapt Tav, Mahima Amit Anantu,
dushtjano Ke Paap Ko, Matu Tuhi Ab Hantu !!

!! Jai Shri Sakal Budhi Balrasi, Jai Sarvage Amar Avinasi,
Jai Jai Jai Venakar Dhari, Karti Sada Suhans Savari
Roop Chaturbhujdhari Mata, Sakal Vishv Andar Vikhata,
Jag Mein Paap Budhi Jab Hoti, tab Dharm Ki Phiki Jyoti !!

!!Tab hi Matu ka Nij Avtari, Paap Heen Karti Mahitari,
Balmiki Ji The hatyara Gyani, Tav Prsad Jane Sansara,
Ramchrit Jo Rache Banai, Aadi Kavi Ki Padvi Pai,
Kalidas Jo Bhae Vikhata, Teri Kripa Drishti Se Mata !!

!! Tulsi Sur Aadi Vidvana, Bhaye Aur Jo Gyani Nana,
Tinhe Na Aur Raheu Avlamba, Kev Kripa Aapki Amba,
Krhu Kripa Soi Matu Bhavani, Dukhit Din Nij Dsahi Jani,
Putra Krai Apradh Bahuta, Tehi Na dhari Chitt Mata !!

!! Rakhu Laj Janani Ab Meri, Vine Karu Bahu Bhanti bhu teri,
Mein Anath Teri Avlamba, Kripa Karu Jai Jai Jagdamba
Madhu Kaitabh Jo Ati Balvana, Bahuyudh Vishnu Te Thana,
Samar Hajar Panch Mein Ghora, Phir Bhi Mukh Unse Nahi Moda !!

!! Matu Sahae Bhai Tehi Kala, Budhi Viprit Kari Khalhala,
Tehi Mritu Bhai Khal Keri, Purvahu Matu Manorath Meri
Chand Mund Jo The Vikhyata, Chan Mahu Saharu Tehi Mata,
Raktabij Se Samrath Papi, Sur-Muni Hride Dhara Sab Kampi !!

!! Kateu Sir Jimi Kadli Khamba, Baar Baar Binvau Jagdamba,
Jag Prasidh Jo Shumbh Nishumbha, Chhin Me Badhe Tahi Tu Amba,
Bharat-Matu Budhi Phereu Jayi, Ramachandra Banvas Karai,
Ehi Vidhi Ravan Vadh Tum Kina, Sur Nar Muni Sabko Sukh Dina !!

!! Ko Samrath Tav Yash Gun Gana, Nigam Anadi Anant Bakhana,
Vishnu Rudra jas kahi Na Mari, Jinki Ho Tum Rakshakari,
Rakt Dantika Aur Shatakshi, Naam Apaar Hai Danav Bhakshi,
Durgam Kaj Dhara Par Kina, Durga Naam Sakal Jag Lina !!

saraswati chalisa pdf download

Other useful pdf

 

Comment for any query and feedback.

Thank You

 

Leave a Comment